Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

MissAgness
16:43

March 15 2018

MissAgness
18:33
MissAgness
18:32
3561 3240
Reposted fromNemours Nemours viamalinowowa malinowowa
MissAgness
18:25
8007 26b1 500
Reposted fromruuude ruuude viaiamnotarobot iamnotarobot

March 11 2018

MissAgness
18:59
6031 a3e7 500
Reposted fromnonecares nonecares viachapstick chapstick
18:58
0297 0f76

serious:

who were you?

March 02 2018

MissAgness
00:57
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

March 01 2018

MissAgness
23:19
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via2708 2708
MissAgness
23:18
Widzę, że nie wiele rozumiesz z tego co do Ciebie czuję
— Pidżama Porno - "Goszka"
Reposted fromhouseofpain houseofpain via2708 2708

February 26 2018

MissAgness
19:03
8676 602e 500
Reposted fromhagis hagis viahonigwurm honigwurm
18:55
4336 2d93 500

dreamingofgoingthere:

Budapest, Hungary

MissAgness
18:51
MissAgness
18:51
5509 6644
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony
MissAgness
18:46
3951 fe20
Reposted from777727772 777727772 viamatuss matuss
MissAgness
18:45

February 22 2018

21:37
0888 6177 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahereyes hereyes
MissAgness
21:34
jeżeli ktoś cały czas pokazuję że ma cie gdzieś i nie jesteś ważna to naprawdę nie jesteś ważna. 
— Babcia
Reposted fromyourhabit yourhabit viapoolun poolun
MissAgness
21:25

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
MissAgness
21:24
6747 e3d4 500
MissAgness
21:24
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl