Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2018

MissAgness
15:06
9001 2ec4
Reposted fromkarahippie karahippie viaaurinko aurinko

July 06 2018

MissAgness
10:12
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted byaurinko aurinko

June 20 2018

20:51
3711 ec65 500
Reposted fromamatore amatore via100suns 100suns
20:50
2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viael-kaktus el-kaktus
19:47
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viaidosk8 idosk8
MissAgness
19:29
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
MissAgness
19:29
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja via48hrs 48hrs

June 19 2018

MissAgness
13:42
4892 8228
Reposted fromoll oll viaxannabelle xannabelle
MissAgness
13:41
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs

June 13 2018

MissAgness
19:22
MissAgness
18:37
MissAgness
15:37
6225 b2c4
Reposted fromdumbscream dumbscream viainsanedreamer insanedreamer
MissAgness
12:54
MissAgness
12:45
4190 2b90
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaj laj
MissAgness
12:44
8559 1b90
Reposted fromzciach zciach viaPicki91 Picki91
MissAgness
12:08
Problem nie w tym, że jestem nieszczęśliwy, lecz w tym, że nie jestem szczęśliwy. Brak szczęścia to nie jest od razu nieszczęście
— P. Adamczyk 'Pożądanie mieszka w szafie'
Reposted fromladydreamer ladydreamer via48hrs 48hrs

June 06 2018

15:39
5196 6acd 500

imaginaryenemy-:

and the night glows (by ~virgile~)

MissAgness
15:37
8693 22f3 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaPicki91 Picki91
MissAgness
15:19
       
Reposted from4777727772 4777727772 via48hrs 48hrs

May 13 2018

MissAgness
15:26
7106 d514
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl