Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

MissAgness
10:33
3114 67ec
Reposted fromkarahippie karahippie via2708 2708

August 08 2017

MissAgness
14:25
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaeternaljourney eternaljourney
MissAgness
14:18
8699 50d6 500
Reposted fromteijakool teijakool viaunknown6 unknown6

August 07 2017

MissAgness
18:56
Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma.
— Wisława Szymborska
MissAgness
18:50
To smutne kiedy rozpada się przyjaźń i sam nie wiesz dlaczego, bo nie pokłóciliście się ale po prostu nie umiecie już rozmawiać jak kiedyś.
- Autor nieznany
— cholernie smutne...

August 06 2017

MissAgness
20:36
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love via2708 2708
20:15
6257 68ba 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaosiaka osiaka
MissAgness
20:12
MissAgness
20:10
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad via2708 2708
MissAgness
20:04
4812 937a
Reposted fromkarahippie karahippie via2708 2708

June 27 2017

MissAgness
23:18
MissAgness
23:14
6585 000d
Reposted fromretro-girl retro-girl vialora lora
MissAgness
19:06
3926 a017
MissAgness
18:59
- Co u ciebie? 
- A dziękuje, wszystko do dupy.
MissAgness
18:59
MissAgness
10:32
10:22
1313 0aba 500
MissAgness
10:18
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viabanshe banshe

June 26 2017

MissAgness
14:35
4294 1bf0
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viagaszka gaszka
MissAgness
14:33
8097 6fcc
mineło 20 lat
Reposted frommysoul mysoul vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl