Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

MissAgness
14:12
5763 f301
MissAgness
14:11
4701 4c03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadelicja8 delicja8
12:28
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost via2708 2708
MissAgness
12:19
1063 2592
Reposted fromels els vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

October 16 2017

MissAgness
12:04
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viagabunia gabunia
09:08
0039 29ff 500

unterihremkissen:

downtown ladies and lights (by Andy)

MissAgness
08:48
9841 aec0
Reposted fromblond blond vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

October 11 2017

MissAgness
18:12
Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża
Reposted frommonstrum monstrum via2708 2708

October 10 2017

MissAgness
18:26
Miłość jest wtedy, kiedy nawet gdy czasem
boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— true.
Reposted fromhonestamente honestamente via2708 2708

September 27 2017

MissAgness
21:03
1534 7d28
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viabanshe banshe
20:53
9770 aa6f

kynen:

Bless whoever looked at a picture of two mountains and thought of this.

20:53
20:46
3773 d70f
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viapoolun poolun
MissAgness
20:25
Reposted fromFlau Flau viamalinowowa malinowowa
MissAgness
20:21
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea via2708 2708
MissAgness
20:20
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna via2708 2708
MissAgness
20:20
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via2708 2708
20:20
5472 8945 500
Reposted fromLittleJack LittleJack via2708 2708
08:19
MissAgness
08:15
1499 9aaf
Reposted fromsassenach sassenach viaosiaka osiaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl