Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

MissAgness
15:26
7106 d514
15:25
8509 47ed 500
MissAgness
15:24
"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."
MissAgness
15:01
Dziwne czasy. Na komplement stać tylko lekko pijanego pana na przystanku. Szczery uśmiech dostajesz od kasjerki, której dajesz równo wyliczoną kwotę. Kojące smutki słowa czytasz w komentarzach a film oglądasz w kinie pełnym samotnych osób.  Nikt nie ma czasu. 
— myśl.i
Reposted fromantidotumi antidotumi via2708 2708

May 11 2018

MissAgness
22:44
"Przeklinanie jest nieatrakcyjne"
"Nie jestem atrakcyjna, więc spierdalaj."
Reposted fromasiiieek asiiieek viaanorexianervosa anorexianervosa
MissAgness
22:41
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted frommusic-girl music-girl viaover-land over-land
MissAgness
22:38
8020 1795
50 days of Summer
Reposted fromcountingme countingme viaover-land over-land
MissAgness
22:02
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viastepywilcze stepywilcze
MissAgness
22:01

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viakoloryzacja koloryzacja
MissAgness
21:58

May 06 2018

MissAgness
09:46
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viacukierek cukierek
MissAgness
09:40
9788 487f 500
MissAgness
09:38

May 04 2018

MissAgness
22:08
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabarock barock
22:08
6171 5a5d 500
MissAgness
22:08
Reposted fromFlau Flau viabarock barock
MissAgness
22:08
8547 6ec1
MissAgness
19:37
Dlaczego to tak boli?

April 24 2018

MissAgness
22:20
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98
22:14
9388 b0db
Reposted frombrumous brumous viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl