Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

MissAgness
20:27
4570 abd2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMissMurder MissMurder
MissAgness
20:27
19:23
9419 9c10 500

musberina:

Road trip to Xilitla, México.

Visiting a surreal world full of whimsical statues and lush jungles, the beauty and the mistic Edward James Surreal Castle, just in the middle of the Huasteca Culture.

One of my favorite places ever <3 

Reposted frommujeristaxicana mujeristaxicana viaRekrut-K Rekrut-K
MissAgness
18:32
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk viahappykokeshi happykokeshi
18:29
9395 9911 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:26
MissAgness
18:03
MissAgness
18:02
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via2708 2708
MissAgness
17:55
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viaidosk8 idosk8

May 20 2017

MissAgness
11:58
7466 4830
Reposted frombialetulipany bialetulipany via2708 2708

May 16 2017

MissAgness
10:33
1419 bc03

May 15 2017

MissAgness
19:22
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
MissAgness
19:20
8411 cc7a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly via2708 2708
MissAgness
18:55
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708

May 12 2017

MissAgness
14:02

May 09 2017

MissAgness
20:26
6694 1531
MissAgness
20:22

May 07 2017

21:25
9390 5e0a 500
Reposted fromamberwaves amberwaves viajoannna joannna
MissAgness
21:24
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialexxie lexxie
MissAgness
21:24
8545 495c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl